(Minghui.org) روزی، تمرین‌کننده‌ای وارد یک زیرزمین مسکونی شد و دید 2 مرد مسن‌ باهم صحبت می‌کنند. تمرین‌کننده بروشوری درباره فالون دافا را به یکی از مردها داد و می‌خواست نسخه‌ای نیز به مرد دیگر بدهد.

مرد اولی گفت: «آن‌را به او نده. او رئیس سابق اداره پلیس است.» با این کار او قصد داشت از تمرین‌کنندگان حمایت کند.

اما رئیس پلیس سابق یک نسخه از مطالب روشنگری حقیقت را خواست و چند صفحه را ورق زد. او به تمرین‌کننده گفت: «واقعاً، برای شما [تمرین‌کنندگان فالون دافا] احترام بسیاری قائلم. گرچه، [دولت] 18 سال است [تمرین‌کنندگان فالون دافا] را آزار و شکنجه کرده است، شما هنوز در مواضع خود ایستاده‌اید. ثبات قدم در باورتان، حقیقتاً قابل احترام است.»

حمایت رئیس کمیته امور سیاسی و حقوقی از عضو خانواده که تمرین‌کننده فالون دافا است

کمیته امور سیاسی و حقوقی سازمانی است که برای آزار و شکنجه فالون دافا تأسیس شده است. همسر یکی از رؤسای کمیته، به‌خاطر بیماری‌اش، تمرین فالون دافا را آغاز کرد. از آنجا که این فرد بازنشسته شده است همسرش را در تمرین‌فالون دافا حمایت می‌کند.

روزی، برچسبی را با مضمون «فالون دافا خوب است» بر روی دیوار راهروی مجتمع آپارتمانش دید. او با دقت آن را از دیوار برداشت و به همسرش نشان داد: «ببین، کسی برچسب "فالون دافا خوب است" را در راهروی ساختمان چسبانده است.»

همسرش پرسید که چرا آن را برداشته و به خانه آورده است. او گفت که می‌خواست بگذارد او شخصاً آن را ببیند، زیرا ندرتاً از خانه بیرون می‌رود.

همسرش گفت: «بهتر است که بگذاری همانجا بماند تا افراد بیشتری آنرا ببینند،» و او آنرا دوباره روی دیوار راهرو چسباند.

شما متعلق به کمیته مسئول خیابان ما هستید، باید اغلب مطالب روشنگری حقیقت را برای‌مان بیاورید

یک تمرین‌کننده هنگامی‌که مطالب روشنگری حقیقت را درباره فالون دافا و آزار و شکنجه توزیع می‌کرد، دستگیر شد، زیرا مردی که مراقب دوچرخه‌ها بود به مأموران پلیس خبر داد.

هنگام بازجویی، یکی از اعضای اداره 610 بر سرش فریاد کشید: «تو باید تعداد زیادی از نُه شرح و تفسیر درباره حزب کمونیست را در خانه داشته باشی!»

او به‌آرامی پاسخ داد: «همان‌طور که می‌توانید ببینید، نُه شرح و تفسیر درباره تاریخ واقعی حزب کمونیست چین است.»

این مرد حرفی برای گفتن نداشت و دیگر صحبتی نکرد.

مأمور پلیس دیگری این تمرین‌کننده را آزاد کرد و به او گفت که هفته‌ای یک بار به اداره پلیس گزارش دهد.

بنابراین او هر هفته، آخرین مطالب روشنگری حقیقت را برای مطالعه مأموران به اداره پلیس می‌برد.

اخیرا،ً کمیته مسئول این خیابان از ماجرا باخبر شد، بنابراین رئیس کمیته به او گفت: «تو در حوزه اختیارات کمیته مسئول خیابان ما زندگی می‌کنی. باید برای ما نیز تعدادی مطالب روشنگری حقیقت بیاوری.»

این تمرین‌کننده موافقت کرد. از آن به بعد، هر هفته به ملاقات اعضای کمیته مسئول این خیابان و مأموران اداره پلیس نیز برود. طولی نکشید افرادی که در آنجا کار می‌کردند حقیقت را دریافتند و توانستند انتخاب خوبی برای خودشان و خانواده‌های‌شان داشته باشند.